Utan kvinnorna skulle Smilings verksamhet stanna


Mer än hälften av Smilings bönder och fabriksarbetare är kvinnor. Utan kvinnor stannar hela vår verksamhet. Idag är det internationella kvinnodagen – men alla dagar är dessa starka, leende kvinnors dag! ⁣ ⁣ I våra odlingskooperativ beslutar kvinnor och män tillsammans vad Fairtrade-premien ska användas till varje år. Demokratiskt – varje röst räknas. För oss är det en av grundstenarna i vår affärsmodell. Möjligheten att skapa utveckling där det behövs som mest och att bidra till att skapa en jämnlik värld.

50 views0 comments

Recent Posts

See All

MEET 

THE

TEAM

CONTACT US

If you would like to distribute our products, ask a question, or just say hello.  Send us a mail and we'll get back to you as fast as we can. 

The Smiling Group AB
Storgatan 33 B

114 55 Stockholm
info@smilinggroup.com